Công trình Tranh kính

Công trình tranh kính

 Tranh kính Giả ngọc khổ 2000×3000

Tranh kính Dải lụa khổ 1700×2500

Tranh kính Sơn Thủy Hữu Tình khổ 1550×2600

                                                                                                             Tranh kính Bát mã khổ 2000×3200                                                        Tranh kính Giả ngọc Cửu ngư quần hội khổ 1700×2500

Tranh kính vân đá khổ 1500×2000Tranh kính bộ 3 Cửu ngư quần hội khổ 1300×1800

Tranh kính giả ngọc Cửu ngư quần hội khổ 1700×2500
Tranh kính Tòa nhà quốc hội khổ 2500×3200Tranh kính bộ Tứ quý
Tranh kính Cây kim tiền khổ 1500×1700
Tranh kính Chim Công khổ 2600×1700
Tranh kính phong cảnh khổ 1600×1900

Tranh kính phong cảnh thác nước khổ 1850×2500
Tranh kính giả đá khổ 1650×1850Tranh kính Thiên nhiên khổ 1300×1500
Tranh kính vân đá khổ 1500×1200
Tranh kính Bát Mã khổ 1800×2200
Tranh kính Mã đáo thành công khổ 1900×2650
Tranh kính phong cảnh khổ 1200×500
Tranh kính Hoa thược dược khổ 2000×3200
Tranh kính Đại dương khổ 1700×2300
Tranh kính Thuận buồm xuôi gió khổ 1600×2500
Tranh kính phong cảnh thiên nhiên khổ 2000×3000
Tranh kính Mã đáo thành công khổ 3000×2200
Tranh kính phong cảnh thiên nhiên khổ 1800×2200
Tranh kính Làng quê Việt Nam khổ 1750×2500
Tranh kính phong cảnh thiên nhiên khổ 2000×2600
Tranh kính Mã đáo thành công khổ 1700×2000
Tranh kính vân đá khổ 2200×1600

Tranh kính Sơn thủy Hữu Tình khổ 2300×1760

Tranh kính vân đá khổ 1550×2550

Tranh kính Làn sóng lụa 1750×1950

Tranh kính Hoa hồng khổ 3000×1900

Tranh kính Vân đá khổ 2300×1850

Tranh kính uốn vòm chữ Thọ

Tranh kính Bát mã khổ 1550×2550

Tranh làng quê

Tranh cây Kim tiền

Tranh bản đồ Thế giới

Tranh Ruộng bậc thang

Tranh Giả Ngọc

 

 

Tranh Mosaic

      Tranh chữ Thọ – Phúc

Tranh phong cảnh nghệ thuật

Tranh Chim Công

Tranh Mã đáo thành công

Tranh thiên nhiên

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *